Anasayfa
hizmetler
galeri
blog
iletisim
Untitled Document
iletisim
TEL : +90 312 336 3 208
GSM : +90 537 425 06 06
GSM : +90 538 200 06 06

Ankara için Cenaze Defin Resmi İşlemler

Bir yakınınız vefat ettiğinde bağlı bulunduğunuz belediyeye defin işlemleri için müracaat ederken pek fazla bir evrağa gerek yoktur.Ölen kişinin nüfus cüzdanın ibraz edilmesi yeterlidir. Tüm işlemlerde düzenlenen belgelerden birer nüsha cenaze sahibine verilir.
Nüfus cüzdanının yanında, ölen kişinin daha önce geçirmiş olduğu hastalıkları gösteren belgeler, raporlar ve varsa ilaçlarının getirilmesi ölüm sebebinin belirlenmesinde yardımcı olur.
Ölüm meydana geldikten hemen sonra ölüye hiç dokunmadan belediyeye müracaat etmek gereklidir. Ölünün elbiselerinin çıkarılması, pozisyonunun değiştirilmesi veya yıkanması halinde ölüm sebebini tespit etmek zorlaşacağından belki de hiç gerekli olmadığı halde hadise adli mercilere intikal edebilir.

BİR YAKININIZ VEFAT ETTİĞİNDE YAPILMASI GEREKENLER:

Evde vefat edenler için:

Vefat eden kişi için öncelikle ölüm raporu hazırlanır. Bu rapor, bağlı bulunduğu belediyenin kurum tabibinden, sağlık ocağı doktorundan, resmi ve özel hastanelerden, tıp merkezlerinden, polikliniklerden, YADA ÖZEL CENAZE HİZMETLERİ 0537 425 06 06 veya herhangi bir doktordan resmi mühürlü ve doktor kaşeli olarak tanzim edilir. Eğer bu rapor bağlı bulunduğu belediyenin kurum tabibi haricindeki diğer belirtilen yerlerden alınmışsa, gerekli görülmesi halinde belediye kurum tabibi tarafından onaylanır.

Hastanede vefat edenler için :

Hastanede vefat olduğunda, gömme izin belgesi hastane tarafından düzenlenir. Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanı istenir.Hastane yetkilisinden alınan onaylı defin izin belgesi ile belediyeye müracaat edildiği zaman işlemler belediye görevlisi tarafından yapılır.

Hastanede yatışı yapılmadan (Acil servis) vefat edenler için, doktor raporu ve nüfus cüzdanı aslı ile müracaat edildiği zaman işlemler belediye görevlisi tarafından yapılır.

Adli tıp vakaları için; Belediyeler, sınırları içerisinde meydana gelmiş olan doğal (kalp krizi, kanser, yaşlılık v.b) ölümlere defin ruhsatı vermek zorundadırlar. Ancak trafik kazası, zehirlenme, intihar gibi adli olaylarda ise savcılık tarafından gerekli araştırmaların yapılıp ondan sonra defin ruhsatı verilmesi gerekmektedir.

Tabibin cenazeyi gördüğü anda şüpheli bir durumla karşılaşması halinde, olayı savcılığa sevketme yetkisi bulunmaktadır.Cenazenin işlemleri yapıldıktan sonra, savcılık geçici defin ruhsatı hazırlar. Hazırlanan bu geçici defin ruhsatını görevli belediye yasal defin ruhsatına çevirir, daha sonra defin işlemleri yapılır.

Adli Tıp kurumunun işlem yaptığı cenazelerin belediyeyle ilgili işlemleri, Adli Tıp kurumu Keçiören ilçesi sınırlarında olduğundan Keçiören Belediyesi Cenaze İşleri Birimi tarafından yapılır.

Kimsesiz ve yoksullar için;

Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek olanlar, muhtardan "fakir ilmühaberi" getirdikleri takdirde tüm işlemleri ücretsiz yapılır. Bu cenazeler Cimşit (Sincan) Mezarlığına defnedilir.
Güçsüz ve bakımevlerinden (Resmi) gelen cenazelerin, kaldığı kurumdan resmi belge getirildiği taktirde cenaze masraflarının yarısı tahsil edilir.

Şehirdışı nakil:

Cenazenin başka bir şehire nakli gerekiyorsa ilgili ilçe sağlık işleri müdürlüğünden yol nakil belgesi alındıktan sonra nakli yapılabilir.

Hastanede vefat eden kişinin hastane tarafından, evde vefat eden kişinin ise Belediye Tabibi tarafından düzenlenen defin ruhsatı ile Belediyelerin Cenaze İşleri Servislerine müracaat edilir.

Cenaze sahibinden, cenazenin hangi il, ilçe, kaza, belde veya köye götürüleceğine dair “nakil dilekçesi” alınır ve bu dilekçeye istinaden “yol izin belgesi” düzenlenir.

Cenaze sahibi tarafından temin edilen tabut mühürlendikten sonra cenazenin yola çıkması sağlanır.
Belediyeler hudutları içerisindeki mezarlıklara cenaze nakli ile mükelleftirler. Hudutları dışındaki mezarlıklara nakil ise belediyelerin sorumluluğunda değildir. Ancak cenazenin tabutlanıp, tabutun mühürlenmesini sağlarlar.Bundan sonra yol izin belgesini verirler ve cenaze sahibi kendi imkanlarıyla cenazeyi nakleder.

Ankara için Karşıyaka veya Cebeci mezarlığına nakil de belediyelerin sorumluluğu altındadır.

Yurtdışı nakil:

Cenaze sahibi, gömülmek üzere yurtdışına çıkacak veya yurtdışından yurda girecek cenaze için Belediye Cenaze İşleri’ne müracaat eder.

Yurtdışına gidecek cenaze için, gideceği Ülkenin Konsolosluğu’ndan, yurtdışına çıkması için izin verildiğini gösteren resmi bir belge alınıp Belediye Cenaze İşleri Servisine başvurulur.

Cenaze İşleri Servisi tarafından “yol izin belgesi” ve “defin ruhsatı” düzenlenerek tabut mühürlenir ve cenaze sahibine teslim edilir. Bu belgelerle Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilir ve bu Kurum tarafından “izin belgesi” düzenlenir.

Yurtdışından yurda girecek cenaze için Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nce ve havaalanı yetkilileri tarafından düzenlenen “izin belgesi” ile başvuran cenaze sahibine, elindeki izin belgesi Belediye Tabibi tarafından gömme izin belgesine çevrildikten sonra, para irsaliyesi, ölüm beyan kağıdı ve mezar sözleşmesi düzenlenerek defin işlemleri uygulanır.

Kütükten düşme (mernis ölüm formu) işlemi:

Nüfus Düşüm İşlemleri Defin ruhsatının doldurulduğu mercii tarafından yapılır.

1-Hastanede vefat edenler için,hastane yetkilileri tarafından yapılır. Hastanede yatışı yapılmadan (Acil servis) vefat edenler için, nüfus düşüm işlemi ilgili belediye tarafından yapılır.

2-Evde vefat edenler için, Belediyelerin cenaze servisleri tarafından yapılır.

3-Adli vakalarda, savcılık tarafından yapılır.


Nüfus müdürlüklerinden, vefatı müteakip en geç 15 gün içerisinde Vukuatlı Ölüm Kağıdı alınır. Adliyeden en geç bir ay içerisinde veraset ilamı çıkartılır. En geç dört ay içerisinde Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesine , veraset intikal vergisi için başvurulur.

ALO CENAZE 188

En acılı günlerde, vatandaşlarımıza ihtiyac duydukları anda en iyi hizmeti verebilmek amacıyla 2003 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde göreve başlamıştır. Kurulduğu günden itibaren özel dizayn edilmiş araçları, düzenli giyimli ve eğitimli personeliyle vatandaşlarımızın takdirini kazanmıştır.

Mücavir alan içinde yaşayan öncelikle dar gelirli, yardıma muhtaç insanlar olmak üzere tüm Ankara halkına, ücretsiz cenaze aracı ve doktor hizmeti sunmakta, cenaze işlemleri konusunda bilgisi olmayan vatandaşlarımızı bilgilendirilerek her türlü desteği vermektedir.

Görevli Tabipleri vefat edeni muayene ederek ölüm sebebini bulur ve ölüm raporunu hazırlar. Mücavir alan içindeki nakil işlemlerinizi ücretsiz sağlar. Alo Cenaze 188, cenaze hizmetleri dışında, ambulans ve dializ hastaları için servis hizmeti de sunmaktadır.

Alo Cenaze 188'e telefonunuzdan 188'i tuşlayarak ulaşabilirsinir.